חדשות

    !שגרירות צרפת בישראל מעודדת את הנבחרת הצרפתית