המחלקה הכלכלית [fr]

JPEG

המחלקה הכלכלית בתל אביב היא חלק מרשת הנציגויות העולמית של משרד הכלכלה והכספים של צרפת וכפופה לאגף האוצר. תפקידיה:

  • מעקב אחרי ההתפתחויות המקרו-כלכליות והפיננסיות בישראל ואחר הענפים המובילים בכלכלה הישראלית לטובת חברות צרפתיות המעוניינות בגישה לשוק המקומי.
  • פיתוח קשרי הכלכלה המוסדיים בין שתי המדינות. היחסים הכלכליים בין צרפת וישראל אינם מגיעים לרמתם של הקשרים ההיסטוריים, המדיניים והתרבותיים בין שתי המדינות ואינם מנצלים את מלוא הפוטנציאל של הכלכלה הישראלית. ביקוריהם העוקבים בישראל, משנת 2011 ואילך, של מרבית השרים הכלכליים בממשלת צרפת, וכן ביקורו הממלכתי בישראל של נשיא צרפת ב-17 עד 19 בנובמבר 2013, אפשרו בכל זאת את חיזוק שיתוף הפעולה המוסדי.
  • תמיכה במאמצי השיווק של חברות צרפתיות בישראל ובפעילותן בארץ. בישראל קיימים מרכזי מצוינות מהמובילים בעולם בתחומי מדעי החיים, טכנולוגיה עילית, תעשייה ביטחונית ואווירית, אנרגיות מתחדשות ומים. בפני החברות הצרפתיות פתוחה האפשרות לייסד שותפויות טכנולוגיות עם חברות מישראל או להיות מעורבות בפרויקטי תשתית גדולים בארץ (רכבות ותחבורה עירונית, אנרגיה, הפקת גז).
    המחלקה הכלכלית - כתובת וטלפונים

רח’ חבקוק 7

תל-אביב 63505

טל’: 03-5466535

פקס: 03-5465937

דוא"ל: telaviv@missioneco.org

למידע נוסף

מידע ואורגניגרמה מפורטת ניתן למצוא באתר האינטרנט של המחלקה הכלכלית:
http://www.missioneco.org/israel
- 
- 
המחלקה הכלכלית עורכת דף מידע חודשי בצרפתית הכולל מידע כלכלי ומסחרי על ישראל והמופץ באינטרנט בשם
« Lettre d’Israël ».
להרשמה:
http://www.diffusion.dree.org
- 
- 
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד הצרפתי לסחר חוץ (בצרפתית ובאנגלית):
http://www.commerce-exterieur.gouv.fr

פורסם ב 23/10/2019

חזרה