סמינר לדיפלומטיה וליחסים בין-לאומיים בבית הספר הצרפתי-ישראלי במקווה ישראל

הפעילות בצרפתית ובעברית ומיועדת לציבור ההורים והתלמידים

סמינר לדיפלומטיה וליחסים בין-לאומיים בצרפתית ובעברית

ארבעה מפגשים בנושאים הנוגעים לדיפלומטיה וליחסים בין-לאומיים

מנובמבר 2011 עד יוני 2012

התיכון הישראלי–צרפתי במקווה ישראל שבחולון
JPEG - 10.3 KBבית הספר הצרפתי-ישראלי מזמין את ציבור ההורים והתלמידים הלומדים בכיתה י"ב להשתתף בתכנית הכוללת הרצאות ופגישות בנושאים הנוגעים לדיפלומטיה ויחסים בין-לאומיים, כהמשך לשיעור המיועד לתלמידי י’ וי"א ולחשוף את ההורים להיבט זה המייחד את בית הספר הצרפתי-ישראלי. המפגשים הם בהנחיית פרופ’ דני שרביט. ההורים מוזמנים למפגשים אשר יתקיימו אחת לחודשיים ביום חמישי האחרון בחודש בשעה 19.00, בעברית ובצרפתית לסירוגין, כלומר סדרה של ארבעה מפגשים בין החודשים נובמבר 2011 ליוני 2012.

תוכנית המפגשים

* יום חמישי 5 בינואר 2012 בשעה 19:00: הגלובליזציה, אתגר או סיכון עבור מדינות העולם ?

*יום חמישי 23 בפברואר 2012 בשעה 19:00: "אביב העמים הערבי" בחלוף שנה, הערכת מצב

*יום חמישי 3 במאי 2012 בשעה 19:00: ערב הבחירות לנשיאות צרפת: על
יחסי ישראל-צרפת

*יום חמישי 28 ביוני 2012 בשעה 19:00: השפעת הדת על היחסים הבין לאומיים: מקור למתיחות ?
הפעילות בצרפתית ובעברית ומיועדת לציבור ההורים והתלמידים

מנובמבר 2011 עד יוני 2012

הגימנסיה הישראלית–צרפתית אליאנס במקווה ישראל בחולון

לפרטים: 03-5020647

הכניסה חופשיתמפת הגעהJPEG - 50.4 KB

פורסם ב 23/04/2012

חזרה