מזכ"ל משרד החוץ הצרפתי מבקר בישראל

5 בספטמבר 2011

מזכ"ל משרד החוץ הצרפתי, פייר סלאל, אשר מבקר היום בישראל, נפגש עם עמיתו הישראלי, מנכ"ל משרד החוץ רפי ברק, לשיחות אסטרטגיות.

שיחות אלה הן המשך לדיאלוג האסטרטגי שהתקיים בפריז באוקטובר 2009. השניים העלו בשיחות את כלל הנושאים הנוגעים לקשר הבילטרלי בין צרפת לישראל ואת השאלות המדיניות העיקריות הנוגעות לאזור. הדיאלוג האסטרטגי נובע מרצונן של הרשויות בצרפת להמשיך ולהדק את התיאום עם הרשויות בישראל בהקשר של "האביב הערבי" ולקראת מהלכי ספטמבר והשלכותיהם על תהליך השלום.

בנוסף חתמו פייר סלאל ורפי ברק על מזכר הבנות לשיתוף פעולה צרפתי-ישראלי בתחום הסיוע הבינלאומי. הסכם זה יהווה מסגרת שתאפשר ליזום פרוייקטים משותפים בתחום.

פורסם ב 10/09/2013

חזרה