הצהרת פסגת פריז בנושא הים התיכון - נוסח מלא בעברית

הצהרה משותפת לועידת פריז למען הים התיכון

פריז, 13 ביולי 2008

מתוקף רצונם הפוליטי המשותף לחידוש המאמץ שתכליתו הפיכת הים-התיכון למרחב של שלום, של דמוקרטיה, של שיתוף פעולה ושל שגשוג, החליטו ראשי המדינות והממשלות של מדינות אירופה והים התיכון, המכונסים בפריז ב-13 ביולי 2008, לאמץ את נוסח ההצהרה כדלקמן:

"תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון", המבוסס על הצהרת ברצלונה ועל יעדי השלום, היציבות והבטחון כפי שנוסחו בה, וכן על מה שהושג במסגרת תהליך ברצלונה, הינו שותפות רב-צדדית שמטרתה הגדלת פוטנציאל האינטגרציה והלכידות האיזורית. ראשי המדינות והממשלות מזכירים גם את מקומו המרכזי של הים התיכון בשיקוליהן המדיניים של כל המדינות. הם מדגישים כי מן הראוי שהאחריות לתהליך תתחלק באופן מושכל יותר בין המשתתפים, וכי יש להפוך את התהליך הזה למשמעותי וקונקרטי יותר בעיני האזרחים.


לראשי המדינות והממשלות משותפת התפיסה, כי יוזמה זו תוכל למלא תפקיד חשוב בנתינת מענה לאתגרים המשותפים הניצבים בפני המרחב האירופי-ים-תיכוני, כגון: פיתוח כלכלי וחברתי; המשבר העולמי בתחום אבטחת המזון (Food Secure); ההדרדרות במצב הסביבה, בכלל זה שינויי האקלים והמדבור, במטרה לתת עדיפות לפיתוח בר-קיימא; מקורות האנרגיה; גלי ההגירה; הטרור והקיצוניות; וקידום הדיאלוג הבין-תרבותי.

יוזמה זו תקיף את כל המדינות החברות באיחוד האירופי ובנציבות האירופית, וכן את המדינות הנוספות המשתתפות בתהליך ברצלונה (במעמד חברות או משקיפות). הליגה הערבית תוזמן למפגשי "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" במעמד בו השתתפה בתהליך ברצלונה. "תהליך ברצלונה: איחוד למען הים התיכון" שמח לקבל לשורותיו את בוסניה-הרצוגובינה, את קרואטיה, את מונקו ואת מונטנגרו, שקיבלו עליהן את מוסכמותיו של תהליך ברצלונה.

PDF - 145.7 KB
הצהרת פריז
הנוסח המלא (PDF - 145.7 KB)

פורסם ב 25/02/2009

חזרה