"France Israel R&D Partnership" - הקמת צוות מיוחד לענייניי חדשנות


"אחד הנושאים שעומדים בראש סדר העדיפויות שלי הוא לעודד שיתופי פעולה בתחום החדשנות בין צרפת לישראל" הלן לה גל, שגרירת צרפת בישראל.

מאז תחילת השנה, הוקם צוות מיוחד לענייניי חדשנות בשגרירות צרפת בישראל. מטרתו היא לקדם שותפויות במחקר ובפיתוח בין שתי המדינות. לכל אחת ממערכות המחקר והפיתוח של צרפת וישראל יש יתרונות המשלימים זו את זו. הן מספקות שפע הזדמנויות דרכן ניתן לשתף פעולה ולהגיע לשווקים חדשים.

בעזרת שותפיו לתחום, הצוות לענייניי חדשנות הקים פלטפורמה אינטרנטית חדשה "France Israel R&D Partnership" המוקדשת לפרויקטים משותפים בתחום המחקר והפיתוח. אתר זה יאפשר לחברות צרפתיות וישראליות לחפש שותפים טכנולוגיים ותוכניות מימון. לקבלת מידע נוסף www.franceisrael-rd.com

פורסם ב 12/07/2017

חזרה