הצהרתה של דוברת משרד החוץ הצרפתי (26/09/2017)

הצהרתה של דוברת משרד החוץ הצרפתי (26/09/2017)

(הגדה המערבית) שגבתה את חייהם של שלושה ישראלים.
אנחנו שולחים את תנחומינו למשפחות הקורבנות ורגשי סולידריות לקרוביהם.
השימוש באלימות, על כל גילוייה, אינו מתקבל על הדעת ומנוגד לדרך השלום. היות שהמצב בשטח עדיין מתוח, הכרחי שכל אחד מהצדדים ימנע מכל הצהרה או מעשה העלולים להגביר את המתיחות.

פורסם ב 27/09/2017

חזרה