שינויי האקלים – התרומה האירופית לוועידת האקלים COP21

הודעה שמסר לוראן פביוס, שר החוץ והפיתוח הבינלאומי של צרפת
פריז, 7 במרץ 2015

אני מברך על כך שהאיחוד אירופי הציג את ב-6 במארס את היעד שהציב לעצמו בנושא הפחתת פליטת גזי החממה עד שנת 2030.

האיחוד האירופי אחראי לכ-10 אחוז מסך פליטת גזי החממה השנתית בעולם. בעקבות שוויץ – שכבר עשתה זאת ב-27 בפברואר – היה האיחוד האירופי בין הראשונים להכריז על "מכסה קבועה מתוכננת של פליטת גזי חממה ברמה הלאומית" שתיכנס לתוקף החל משנת 2020. כל המדינות התחייבו להכריז על המכסה שלהן לפני ועידת האקלים בפריז (COP21), ואם זה אפשרי – כבר בשליש הראשון של 2015.

האיחוד האירופי מתחייב להפחית ב-40% לפחות את פליטת גזי החממה שלו עד שנת 2030 בהשוואה לרמתה בשנת 1990. המטרה היא להפחיתה ב-80% עד 95% עד שנת 2050.

בהתאם להחלטה שהתקבלה בוועידת COP19בוורשה ושאושררה בוועידת COP20 בלימה, אני קורא לכל המדינות להכריז על מכסת גזי החממה שלהן בהקדם האפשרי, וזאת על מנת שתהיה לנו עוד לפני ועידת COP21 בפריז ראייה כוללת של היעדים שהציבו לעצמם כל המשתתפים בועידה.

יהיה זה מרכיב חשוב בהערכת ההשפעה המצרפית של היעדים הלאומיים על היעד הכללי של הפחתת ההתחממות העולמית בשתי מעלות. יהיה זה גם מועיל מאוד לשם הערכת היקף הצורך בהסתגלות להשפעות שינויי האקלים, בפרט במדינות הפגיעות ביותר לשינויים אלו.

פורסם ב 09/03/2015

חזרה