קבוצת עבודה צרפתית-ישראלית - הודעה לעיתונות ממשרד המשפטים (פריז, 1 בדצמבר 2020

ב -30 בנובמבר התקיימה, באמצעות ועידת וידיאו, הפגישה הרביעית של קבוצת העבודה הצרפתית-ישראלית בנושא סיוע פלילי הדדי והסגרה. באופן מסורתי הקבוצה מפגישה בין נציגי משרדי המשפטים הצרפתיים והישראליים בהתאמה, כמו גם את משטרת ישראל האחראית על ביצוע בקשות סיוע נכנסות. מטרת קבוצת העבודה המבצעית מאוד הזו היא לשפר את שיתוף הפעולה המשפטי בתחום הפלילי בין שתי המדינות.
אם למרבה הצער משבר הבריאות אפשר קרקע נוחה להונאות רבות, זו הייתה גם הזדמנות להוציא לפועל צורות חדשות של שיתוף פעולה שהוזכרו במהלך הפגישה הקודמת שהתקיימה בפריס בתאריכים 27 ו -28 במרץ 2019.
בנוגע לסיוע הדדי, פתיחת חקירות-מראה בישראל והשימוש השיטתי יותר בהעברת המידע הספונטנית הקבועה בסעיף 11 לפרוטוקול השני, הנוסף לאמנה האירופית לסיוע הדדי בעניינים פליליים של 20 באפריל 1959, היוו התקדמות משמעותית לעזרה הדדית מהירה ויעילה יותר, במיוחד בהקשר של הונאות שבוצעו ממוקדים טלפוניים הממוקמים בשטח ישראל שהרעו לקורבנות רבים הפזורים בשטח צרפת.
בכל הנוגע להסגרות, מעצר בעקבות בקשות רשמיות למעצר זמני של מבוקשים על ידי הרשויות בצרפת מהווה נוהג חסר תקדים. זה איפשר מעצר של שמונה אנשים בשנת 2020, מבוקשים על ידי בתי המשפט הצרפתיים במסגרת תיקים כלכליים ופיננסיים רחבי היקף, והתחלתם המידית של תהליכי הסגרה, בעוד שבעבר נדרשו מספר שנים להשגת לתוצאה זו.
הרשויות הצרפתיות והרשויות הישראליות בירכו על ההתקדמות החיובית מאוד, יתר על כן בהקשר תברואתי קשה ביותר שהיה יכול לפגוע בהתנהלות התקינה של החקירות.
במהלך פגישה זו נדונו התיקים האישיים העדינים ביותר במטרה למצוא פתרונות פרגמטיים למצבים מורכבים.
כל אחד מהצדדים ביקש לקיים קבוצת עבודה בשנה הבאה בנוכחות פנים אל פנים, בירושלים או בפריס.
(מקור: אתר משרד המשפטים)

פורסם ב 07/12/2020

חזרה