צרפת מגנה את התוכנית לבניית יחידות דיור חדשות בהתנחלויות

צרפת תומכת בשיחות השלום המתנהלות כעת.

כדי להבטיח את הצלחתן על הצדדים להימנע מכל פעולה שעלולה להוות מכשול לשלום צודק המבוסס על פיתרון שתי המדינות.

צרפת מגנה את ההחלטה שקיבלו רשויות ישראל ב-5 בפברואר, בדבר מתן רשיונות לבניית 550 יחידות דיור בהתנחלויות הישראליות הר חומה, נווה יעקב ופסגת זאב (מזרח ירושלים).

צרפת מזכירה כי ההתנחלויות הינן בלתי חוקיות בראי החוק הבינלאומי ופוגעות באמון הדרוש להמשך המשא ומתן.

פורסם ב 10/02/2014

חזרה