פטירתו של הרב יוסף חיים סיטרוק – הודעת השגרירה המיועדת של צרפת בישראל, הלן לה גל (25/09/2016)

בצער רב נודעה לי פטירתו של הרב יוסף חיים סיטרוק. אני שולחת את תנחומי לאשתו, לתשעת ילדיו, לקרובי משפחתו, אך גם לכלל הקהילה היהודית הצרפתית; הרב סיטרוק כיהן כרב הקהילה במשך 21 שנה לאחר כהונתו כרב העיר מרסיי.
עבור מספר גדול של יהודים צרפתים יישאר הרב סיטרוק משענת הלכתית ואינטלקטואלית. הרפובליקה הצרפתית תנצור בלבה את בן-השיח היקר שלו העניקה ב-2007 את אות מפקד לגיון הכבוד כאות הכרה באיכויותיו.

פורסם ב 25/09/2016

חזרה