נשיא צרפת מגנה בחריפות את חילול בית הקברות היהודי באלזס

15.2.2015

נשיא צרפת מגנה בחריפות הגדולה ביותר את חילול בית הקברות היהודי בסאר-אוניון שבמחוז בה-רין (אלזס).

ייעשה כל מאמץ לאתר את מבצעי המעשה הנאלח והברברי הזה במהירות הרבה ביותר ולהענישם.

צרפת נחושה להיאבק בלא לאות באנטישמיות ובכל המבקש לפגוע בערכיה של צרפת.

פורסם ב 16/02/2015

חזרה