נגיף הקורונה: כללי החזרה לצרפת

הרשויות בצרפת פונות לחוש האחריות, האישית והאזרחית, של כל אחד ואחת, ומבקשת להימנע מנסיעות בינלאומיות שאינן הכרחיות. עם זאת, כל צרפתי/ה יכול/ה לחזור לצרפת ללא אישור מראש מהקונסוליה הכללית בישראל.

אזרח צרפת, אפילו קטין, חייב להציג מסמך זהות צרפתי תקף כדי שיוכל לטוס: דרכון או תעודת זהות בתוקף. אזרח צרפתי-ישראלי לא יוכל לטוס לצרפת עם דרכון ישראלי

אם פג תוקפם של מסמכי הזהות שלך, עליך לקבוע פגישה עם הקונסוליה הכללית:

עבור ילדיכם הקטינים, לא ניתן להגיש בקשה לקבלת מסמכי זהות צרפתיים בלי הצגת מסמך רישום אוכלוסין צרפתי (תעודת לידה שהונפקה בצרפת או תעודת לידה שנרשמה במחלקת מרשם האוכלוסין בקונסוליה). מידע נוסף אפשר למצוא באתר הקונסוליה הכללית:

https://il.ambafrance.org/-Etat-Civil-et-Nationalite-

כדי להפחית את סיכון הפצת הנגיף, הרשויות הצרפתיות מבקשות מכל הנוסעים המגיעים לצרפת להיכנס לבידוד מרצון של 14 יום בבית.

על מנת לחזור לצרפת, חובה למלא ולשאת עמכם הצהרת מסע בינלאומית לצרפת, ובנוסף הצהרה האומרת כי אינכם מגלים תסמינים של נגיף הקורונה. ניתן להוריד את המסמכים מאתר משרד הפנים או מאתר הקונסוליה הכללית. יש להציג הצהרות אלה בפני חברות התעופה.

פורסם ב 11/06/2020

חזרה