נאומו של מר עמנואל וולס, ראש ממשלת צרפת, בעת טקס ברכות מועצת הרבנים בבית הכנסת "נצרת". פריס, 8 בספטמבר, 2015

בעוד כמה ימים תחל שנה חדשה, עבור יהודי צרפת ועבור יהודי העולם כולו. זהו רגע חשוב, זמן להתכנסות, לפיוס עצמי. זהו גם חג גדול שבו חולקים בשמחה.
כמו כן, בשם הממשלה, אני רוצה לאחל לכל הצרפתים היהודים, שנה טובה מקרב לב ושנה טובה רפובליקאית! שהשנה הבאה עלינו תצטיין אף יותר כשנה של איחוד לבבות וסולידריות – ואנחנו מרגישים צורך בכך, מעבר לכל מה שכל אחד מאתנו מאמין בו. שהיא תביא גם למדינתנו את הכוח הקולקטיבי הזה, שרק הוא יכול לייצב את נחישותנו ולהפריח את חששותינו.
וזאת מפני שהחששות קיימים. איך אפשר להכחיש אותם? איך אפשר לא להקשיב להם? איך אפשר לא להבין אותם?
יהודי צרפת מעלים ספקות – וספקות היא מילה רפה. הם שואלים את עצמם אם הארץ הזאת, צרפת, שהם אוהבים יותר מכל, ארץ אבותיהם, היא עדיין ארצם שלהם. האם היא עדיין אותה הארץ שתראה את ילדיהם גדלים ופורחים. שאלה זאת היא שסע עבור כולנו, עבורכם, עבורי. אני רוצה לענות עליה פעם נוספת ובאופן החזק ביותר. אני יודע, מילים אינן מספיקות, אבל אני אומר אותן, ואומר אותן שוב, מפני שעבור רבים מאתנו מדובר בקרב לחיים: בלי הצרפתים היהודים, צרפת תאבד חלק חיוני מעצמה.
[...] השוטרים והחיילים שלנו נושאים על כתפיהם את דגלנו, הם פרושים במספר רב מול בתי הספר והמוסדות היהודיים, מול בתי הכנסת. הם מרכיבים את קיר המגן. בשמנו הם מבטיחים, ובכוח, שלתקוף יהודים בצרפת זה כמו לתקוף כל אחד מאתנו. הם מבטיחים שצרפת עושה הכל כדי לשמור על ילדיה.
[...] כן, בני ארצי היקרים, הרפובליקה והממשלה עומדות כאן לצידכם. לא נוכל לסבול שום מילה, מחווה או פעולה הקוראת תיגר על הזכות הבלתי מעוררת הזאת, אשר לכל אחד מהאזרחים, המאמינים או הלא מאמינים; הזכות שיש ליהודים, לקתולים, למוסלמים, לפרוטסטנטים, ולכל אנשי האמונה, להאמין ולקיים את דתם בחופשיות, בשלווה. מפני שזאת היא החילוניות. זה הדבר שעושה את צרפת מה שהיא, את העושר שלה. הדבר שמאפשר לה להמשיך ולהאיר בעולם, כדי שהיא תישאר נקודת ציון.
היום, יש לחזור ולהיאבק. צרפת חייבת להיות מודעת יותר למה שאסור לעולם לשכוח.
[...] צרפת התנהגה כאילו הכל היה כבר מאחורינו, כאילו האנטישמיות הינה רק זיכרון רחוק, כאילו אנחנו יכולים לצחוק ממנה במופעי בידור בזויים. התנהגנו כאילו האנטישמיות לא נוגעת לנו יותר. גרוע מכך, כאילו היא רק בעייתם של היהודים. איזו זוועה! איזו טעות!
[...] יש מילים היכולות לתאר את הכשלים, השברים, כדי לערוך דין וחשבון שיראה שמשהו נשבר בחברה שלנו. יש בה אלימות, חוסר סובלנות, שנאת האחר וגזענות. יש הכחשת השואה שתופסת תאוצה [...], שנאת יהודים שצמחה בשכונותינו העממיות, התפשטה באינטרנט והרעילה את מוחם של חלק מצעירי ארצנו. השנאה הזאת באה לידי ביטוי בקברים המחוללים, עבודות האומנות [...] המרוטשות. ואם מעטה האנטי-ציוניות החיצונית עדיין קיים, הרי הוא אנטישמיות בלי שננקוב בשמה.
[...] לפני שלושה חודשים הצגנו [...] תוכנית ממשלתית של התגייסות נגד הגזענות והאנטישמיות. יש לקרוא להתגייסות כללית של כל מוקדי הכוח הציבוריים של החברה כולה, מפני שכל אחד ואחד צריך לשאת באחריות. בסתיו הקרוב, נתחיל בקמפיין תקשורתי ממשלתי רחב. הוטל על כל ראש מחוז ועל כל תובע ממשלתי ליישם את תוכנית השטח שלו, ובייחוד לכל הנוגע לאכיפת החוק, ולהעניש לפי חומרת החוק.
[...] שנה טובה לכולם!, גבירותי ורבותי, חברים יקרים, בני ארצי היקרים, תחי הרפובליקה, תחי צרפת.

פורסם ב 12/09/2015

חזרה