דברי השרה סגולן רויאל בטקס האשכבה להרוגי הפיגוע האנטישמי בפריז

תרגום לעברית של הנאום שנשאה סגולן רויאל, שרת הסביבה הפיתוח הבר קיימא והאנרגיה של צרפת, בטקס האשכבה להרוגי הפיגוע האנטישמי בפריז (בית הלוויות גבעת שאול, ירושלים, 13.1.15)

באתי לכאן היום, לבית הלוויות בגבעת שאול, כדי לחלוק כבוד, בשמה של האומה הצרפתית כולה, לארבעת הקורבנות של מעשה רצח מתועב ופחדני.

מחשבותינו נתונות היום ליוהאן כהן וליואב חטאב, שנקטלו באיבם של חייהם הבוגרים כאשר ניסו להגן על בנות זוגם.

מחשבותינו נתונות גם לפיליפ בראהם ולפרנסואה-מישל סעדה, שניהם אנשים מכובדים ומוערכים. ברצוני למסור למשפחותיהם ולידידיהם שהתקבצו כאן את תנחומיה של הרפובליקה הצרפתית ולהביע השתתפות בצערם.

כל הארבעה נרצחו רק משום היותם יהודים. זהו המוות המקומם מכל.

מחשבותינו נתונות היום לכם. כאבכם הוא כאבנו. כאבכם הוא כאבה של צרפת כולה, המבכה יחד איתכם את מות ילדיכם, אחיכם וחבריכם שנרצחו על ידי רוצחים שפלים.

צרפת סובלת היום כמותכם, וזוכרת יחד איתכם את מרים, גבריאל, אריה ויהונתן, אף הם יהודים שנרצחו רק משום היותם יהודים.

מקומה של האנטישמיות לא יכירנה בצרפת. גם את המסר הזה ביקשו להעביר מיליוני הצרפתים שיצאו ביום ראשון לרחובות בכל רחבי המדינה. המסר: "אני שארלי!" – אך גם: "אני יהודי" – הדהד בקול אחיד ברחובות צרפת.

ביום ראשון בא נשיא צרפת לבית הכנסת הגדול של פריז כדי לתת ביטוי לסולידריות הזאת ולנחישות הזאת, וזאת מפני – ואני חוזרת על הדברים – שצרפת ללא יהודיה איננה צרפת, כפי שאמר ראש הממשלה.

ההיסטוריה טוותה קשר בל יינתק בין צרפת ליהודיה. ערכי החירות והאחווה, שבשמם צעדו ביום ראשון מכיכר הרפובליקה לכיכר האומה בפריז, הם אותם הערכים של וולטר – וגם של זולא ושל ז’ורס, שקמו להגן על כבודו הפגוע של הקפיטן דרייפוס.

היסטוריה זו מחייבת אותנו גם היום, והרפובליקה תפעל לאור ערכים אלו כפי שעשתה תמיד. היו סמוכים ובטוחים כי נחישותה של ממשלת צרפת להילחם בכל צורה של אנטישמיות היא מוחלטת. לכן הכריז נשיא צרפת כי בשנת 2015 יהיה המאבק בגזענות ובאנטישמיות משימה עליונה לאומה כולה.

אני יודעת כי מעשים כאלו מעוררים אימה וחלחלה לגיטימיים. אולם אני רוצה לחזור בפניכם במשנה תוקף על הדברים הבאים: כל פגיעה ביהודי היא פגיעה בעם הצרפתי. צרפת תנצח במלחמה באנטישמיות, היא הקצתה לשם כך היום אמצעים יוצאי דופן ומגנה בנחישות על מקומות המגורים, בתי הכנסת ומוסדות הלימוד של הקהילה היהודית בצרפת.

בצרפת מתגוררת הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה. עליה גאוותה והיא מהווה חלק מגדולתה ורכיב חיוני בזהותה. הקהילה היהודית תורמת היום כבעבר לשגשוגה של ארצנו, שלה היא נתנה כל כך הרבה. באחריותנו לשמור על מקומה בארצנו: ננהל מאבק זה בלא חולשה ובלא פשרות.

אנו חייבים זאת להרוגים שאת מותם אנו מבכים היום. אנו חייבים להם גם את הכרתה הרשמית של האומה.

אתם הרפובליקה, ועיטור הכבוד הגבוה ביותר של הרפובליקה הוא עיטור לגיון הכבוד.

על כן אני פונה אליכם:
פיליפ בראהם
פרנסואה מישל-סעדה
יוהאן כהן
יואב חטאב
ומעניקה לכם בשם נשיא צרפת דרגות אבירים במסדר לגיון הכבוד של צרפת, שאותן אמסור כעת למשפחותיכם האבלות.

פורסם ב 15/01/2015

חזרה