מתקפה בניס – הצהרתו של פטריק מזונאב, שגריר צרפת בישראל (תל אביב, 14 ביולי 2016).

ביום חגה הלאומי, יום הבסטיליה, צרפת שוב עומדת אל מול זוועת הטרור הנתעב. עשרות הרוגים ופצועים, גברים, נשים, ילדים, קורבנותיו של טרוריסט בעיר ניס.

אנחנו כמובן מוכי יגון, ואני סמוך ובטוח שכל חברינו בישראל עומדים מאוחדים יחד איתנו ויחד עם העם הצרפתי בסולידריות, ומשתתפים בצערם של משפחות הקורבנות וקרוביהם.

איזה מן עולם הוא זה שבו פנאט בוחר להרוג בערבו של יום שמחה, יום חגה של האומה הצרפתית? צרפת תתמודד מול כך פעם נוספת.

פורסם ב 15/07/2016

חזרה