מכתב תנחומים משגריר צרפת למשפחת יוסף בעקבות פטירתו של הרב עובדיה יוסף

תל אביב, 7 באוקטובר 2013


בצער רב קיבלה צרפת את הידיעה על פטירתו של הרב עובדיה יוסף. צרפת כואבת את לכתו של מנהיג רוחני גדול, שגאוניותו בתלמוד וסמכותו הרבנית היוו השראה לקהילות יהודיות בעולם כולו, ובפרט בצרפת, שבה חיה קהילה גדולה מיהדות ספרד.

צרפת קיימה יחסי אמון רבי שנים עם הרב, והוא הפגין כלפיה במספר הזדמנויות את החשיבות שייחס לקשרי הידידות בין צרפת למדינת ישראל.

בשמי ובשם צרפת כולה, ברצוני למסור לבני משפחת הרב, לקרוביו ולכל ההולכים בדרכו, בישראל, בצרפת וברחבי העולם, את תנחומיי הכנים.

בכבוד רב,
פטריק מזונאב
שגריר צרפת בישראל

פורסם ב 08/10/2013

חזרה