מחלקת מרשם האוכלוסין

החל מ-1 בינואר 2012, מחלקת מרשם האוכלוסין בקונסוליה הצרפתית בתל אביב תקבל קהל רק בקביעת תור מראש.

לשלוח אימייל לכתובת etat-civil.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr


לתשומת לבכם:

- בכל הליך שמצריך רישום ב-livret de famille (לידה, נישואים, פטירה) יש למסור לקונסוליה מעטפה מבוילת בפורמט A5 בדואר רשום החל מ 50 גר’ בסך 14 ש’’ח עפ’’י תעריף דואר ישראל .

- כל מסמכי מרשם האוכלוסין הישראלי חייבים בחותמת אפוסטיל של משרד החוץ הישראלי


JPEG - 5.7 KB
Livret de famille


livret de famille שלכם, לחצו כאן

poesie>

קבלת חותמת אפוסטיל ממשרד החוץ הישראלי

קודם לרישום תעודת הלידה של ילד שנולד במסגרת נישואין יש לרשום בקונסוליה את תעודת הנישואין של ההורים. על ההורים להיות מסוגלים להציג בפני הקונסוליה תעודת נישואין צרפתית או Livret de famille. אם אין ברשותם מסמכים אלה, עליהם לרשום את תעודת הנישואין הזרה שלהם בקונסוליה.- בכל בקשה להנפקת דרכון או תעודת זהות צרפתיים בעבור הילד יש להציג את הרישום הקונסולרי הצרפתי של תעודת הלידה הישראלית שלו.רישום תעודת הלידה בקונסוליה
_

רשימת המסמכים שיש להמציא:
- במקרה של לידה במסגרת הנישואים: לחצו כאן
- במקרה של לידה מחוץ לנישואים: לחצו כאן
- רישום תעודת הלידה של בגיר לחצו כאן
_

______________________________

publication des bans). הליך זה הוא חובה בעבור אזרחי צרפת המתחתנים בחו"ל.


לאחר פרסום הרישום לנישואין, ובהנחה שלא הוגשו התנגדויות ושהנישואין ממלאים את תנאי הבסיס המוגדרים בקוד האזרחי של צרפת (code civil), ימסרו השגרירות או הקונסוליה לבן הזוג הצרפתי "אישור בדבר היכולת להינשא" (certificat de capacité à mariage).


בנוסף לכך רשאי הנציג הדיפלומטי או הקונסולרי הצרפתי לערוך שימוע לזוג הנשוי או לזוג הנשוי לעתיד בעת פרסום הרישום לנישואין, או בעת מסירת האישור בדבר היכולת להינשא, או בעת הגשת הבקשה לרישום תעודת הנישואין על ידי בן הזוג הצרפתי.


בעת רישום תעודת הנישואין במרשם הקונסולרי יימסר לבני הזוג Livret de famille.

הערה לזוג העתיד להינשא: עליכם לפנות לקונסוליה הצרפתית בתל אביב או בירושלים, בהתאם למקום מגוריכם, לפחות חודש לפני קיום טקס הנישואים הישראלי ולבקש לבצע "רישום לנישואין" (publication des bans)

כיצד להחתים את תעודת הלידה שלכם בחותמת אפוסטיל


הגשת בקשה לרישום תעודת נישואין


רשימת המסמכים שיש להמציא: לחצו כאן

______________________________

http://www.ambafrance-il.org/IMG/doc/Declaration_de_deces_HEB.doc]
- לרישום של תעודת הפטירה הישראלית: לחצו כאןכיצד להחתים את תעודת הפטירה בחותמת אפוסטילbloc>כיצד לקבל עותק של מסמך ממרשם האוכלוסין הצרפתי אשר הונפק בצרפת?

לקבלת מסמך שהונפק בצרפת עליכם לפנות אל עיריית היישוב שהנפיקה אותו. כל המידע הנחוץ לשם כך נמצא באתר האינטרנט של היישוב הרלוונטי.
ניתן גם להגיש את הבקשה באינטרנט בכתובת הבאה: www.acte-etat-civil.fr

כיצד להשיג עותק של מסמך ממרשם האוכלוסין הצרפתי אשר הונפק מחוץ לצרפת?

יש לפנות אל מחלקת מרשם האוכלוסין המרכזית של צרפת, באחת משתי הדרכים הבאות:
- באינטרנט (עדיף): לחצו כאן
- או במשלוח מכתב לכתובת הבאה:
Ministère des Affaires Étrangères et Européennes
Service Central de l’Etat Civil
11 rue de la Maison blanche
44941 Nantes Cedex 9
FRANCE
בכל פנייה לקבלת העתק של מסמך או חלקים ממנו עליכם לציין את תאריך ומקום האירוע ואת השם הפרטי ושם המשפחה של בעל/י המסמך. יש לצרף לבקשה צילום של תעודה מזהה ומעטפה מבויילת בתעריף מתאים למשלוח מצרפת, כדי שהתשובה תוכל להישלח אליכם.

חיפושים גיניאולוגיים

לכל פנייה חובה לצרף עותק של האישור שניתן על ידי פרקליט המחוז הצרפתי (procureur de la République) או אישור מהנוטריון המופקד על העיזבון.
- מסמכי מרשם אוכלוסין שהונפקו בחו"ל: לא ניתן להגיש דרך האינטרנט בקשות לקבלת מסמכים אלו, בין אם הן פרטיות או מקצועיות, אלא רק בדואר, על ידי שליחת מכתב לכתובת הבאה:
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Service Central de l’Etat Civil
11 rue de la Maison blanche
44941 Nantes Cedex 9
FRANCE

מחלקת מרשם האוכלוסין בקונסוליה הכללית של צרפת בתל אביב מקבלת קהל (בקביעת תור מראש בלבד) בימים ב’, ג’, ה’, ו-ו’ בין השעות 08:15 ל-12:00 (אין קבלת קהל בימי ד’).

ליצירת קשר:
- אימייל: etat-civil.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr

פורסם ב 04/01/2017

חזרה