כנס צרפתי-ישראלי : Climate change constraints on agriculture

כנס צרפתי-ישראלי : Climate change constraints on agriculture

בין התאריכים 19-17 לחודש מארס – במכון וולקני

הכנס תחת חסות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל והמחלקה לשיתוף פעולה מדעי ואקדמי של שגרירות צרפת והמכון הצרפתי בישראל

חלק גדול משטח כדור הארץ הוא צחיח ומאופיין כיבש מידי עבור חקלאות קונבנציונלית הניזונה גם ממשקעים. למרות זאת, מיליוני אנשים חיים באזורים שכאלה ואם המגמה של גידול האוכלוסייה תמשך, בקרוב יהיו עוד מאות מיליונים של אנשים הזקוקים למזון.

יתרה מכך, שינויי האקלים עתידים להשפיע באופן דרמטי על אזורים שהיום אינם נחשבים לצחיחים או חצי-צחיחים. לכן, יש צורך לייצר באופן מיטבי את התוצרת החקלאית הגדלה בתנאי עקה אלה. כמו כן, הצורך מצד אחד לספק את הדרישה למזון ומצד שני להגן על איכות הסביבה והמשאבים הטבעיים עבור הדורות הבאים מהווים אתגר מדעי עצום.

כדי לעמוד באתגרים אלה יש צורך במחקרים חדשים, למצוא שותפויות ודרכים חדשות לשיתוף פעולה ובנוסף, לשפר את המערכות (הטכנולוגיות) החדשניות להן נזדקק. ממשק עתידי מיטבי לייצור חקלאי באזורים צחיחים יערב מחקר בסיסי ובחינת השפעת האינטראקציה הדינאמית בין האקלים וממשק גידולים/קרקע על המערכת החקלאית–אקולוגית.

מתוך הכרה בנחיצותה של גישה אינטגרטיבית למחקר חקלאי באזורים צחיחים, מינהל המחקר החקלאי–מרכז וולקני יארח את כנס ישראל-צרפת בנושא אילוצי שינויי האקלים בחקלאות בין התאריכים 19-17 לחודש מארס,
- See more at: http://institutfrancais-israel.com/he/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-climate-change-constraints-agriculture/#sthash.ABrdVosT.dpuf

פורסם ב 17/03/2014

חזרה