ישראל / השטחים הפלסטינים – חידוש בניית גדר הביטחון בעמק כרמיזן (7 באפריל 2016)

צרפת מודאגת מחידוש עבודות הבנייה של גדר ההפרדה בעמק כרמיזן (הגדה המערבית) על ידי הרשויות הישראליות, שיפגעו בעשרות משפחות פלסטיניות בבית ג’אלה.

גדר זאת מהווה מכשול חדש לפיתוח הכלכלי והחברתי של העיר בית לחם.

בהתאם לחוות דעת של בית הדין הבינלאומי לצדק מיום ה-9 ביולי 2004, בניית גדר בשטחים בפלסטינים הכבושים אינה חוקית בעיני החוק הבינלאומי.
לכן אני מבקשים מישראל לחזור בה מהחלטתה זו.

פורסם ב 11/04/2016

חזרה