ישראל - הודעה שמסר שר החוץ והפיתוח הבינלאומי של צרפת לוראן פביוס פריז, 02/10/2014

אנו מגנים בחריפות את החלטתה של ישראל לאשר את בנייתן של 2,600 יחידות דיור בגבעת המטוס. (...) ההחלטה מאיימת על פתרון שתי המדינות ומחבלת ביעודה של ירושלים להיות בירתן של שתי המדינות, בזמן שיש לנטב את כל המאמצים למען השלום.

אנו מגנים בחריפות את החלטתה של ישראל לאשר את בנייתן של 2,600 יחידות דיור בגבעת המטוס. אם תיושם ההחלטה הזאת, פירוש הדבר שתוקם התנחלות חדשה במזרח ירושלים, בפעם הראשונה מזה 15 שנה. ההחלטה מאיימת על פתרון שתי המדינות ומחבלת ביעודה של ירושלים להיות בירתן של שתי המדינות, בזמן שיש לנטב את כל המאמצים למען השלום.
אנו קוראים לישראל לחזור בה. לא ניתן לטעון לתמיכה בפתרון ובאותה עת לבצע פעולות הפוגעות בפתרון הזה מבלי להביא בחשבון את ההשלכות, בין היתר בקרב האיחוד האירופי.

פורסם ב 03/10/2014

חזרה