ויזות לצרפת

אזרחי ישראל המבקרים בצרפת אינם זקוקים לויזה לתקופת שהיה קצרה (פחות משלושה חודשים).
לכל הנוגע למבקרים אחרים אפשר לפנות לאתר הקונסוליה הצרפתית:

פורסם ב 21/09/2016

חזרה