התייחסות דובר משרד החוץ של צרפת להחלטת בית המשפט של האיחוד האירופי בנוגע לחמאס

הודעת דובר משרד החוץ הצרפתי
פריז, 17 בדצמבר 2014

בית המשפט של האיחוד האירופי ביטל ב-17 בדצמבר את הכללתו של החמאס ברשימת ארגוני הטרור של האיחוד, שבה הוא נכלל מאז שנת 2001.

ביטול זה מבוסס על סיבות פרוצדורליות בלבד.

בשום מקרה אין בהליך זה כדי לערער על נחישות האיחוד האירופי להיאבק בטרור על כל צורותיו.

אין בו כדי לשנות את הערכתנו בדבר המהות: חמאס הוגדר כארגון טרור על ידי מועצת האיחוד האירופי ב-27 בדצמבר 2001. בית המשפט של האיחוד האירופי החליט, אגב, להותיר על כנן את השלכותיה של הגדרה זו, לדוגמא הקפאת נכסי החמאס.

צרפת תפעל על מנת שחמאס יוחזר לרשימת ארגוני הטרור בהקדם האפשרי.

פורסם ב 18/12/2014

חזרה