התייחסות דובר משרד החוץ הצרפתי לקשיים בתהליך השלום הישראלי-פלסטיני

מתוך תדרוך דובר משרד החוץ הצרפתי לעיתונות, יום ו’ 4 באפריל 2014

המשא ומתן תקוע לחלוטין. מה עמדתכם בנושא?

אנו קוראים להמשך המשא ומתן. זו הדרך היחידה שתאפשר להגיע להסכם שלום, שלו אנו מחכים כבר זמן רב. אנו קוראים לשני הצדדים לגלות אחריות ומחויבות על מנת לאפשר את הצלחת התהליך. אנו מייחסים לכך חשיבות רבה ותומכים במאמציה של ארצות הברית בנושא.

הפלסטינים העלו את האפשרות להצטרף למסגרות בינלאומיות שונות...

רשמו לפנינו את הודעותיהם. אנו שבים ומביעים את רצוננו בכך שהשיחות המתנהלות כעת תימשכנה.

מה תגובתכם על התוכנית לפתוח מוזיאון לארכיאולוגיה במזרח ירושלים?

הצדדים נטלו על עצמם התחייבויות אשר איפשרו את חידוש המשא ומתן בקיץ 2013. עליהם להימנע מכל פעולה שעלולה לעצור את השיחות. צרפת תומכת בהתמדה במאמצים להגיע להסכם שלום של קבע. המשא ומתן יוצר הזדמנות היסטורית שחיוני לנצל.

פורסם ב 22/04/2014

חזרה