התייחסות דובר משרד החוץ של צרפת להשלכות הסכם ז’נבה שנחתם עם איראן

מתוך תדרוך דובר משרד החוץ לעיתונות, 27 בנובמבר 2013

אלו נכסים איראנים מוקפאים המוחזקים בצרפת עשויים להשתחרר בעקבות הסכם ז’נבה?

לא צפוי כל שחרור של נכסים איראנים בשטח האיחוד האירופי בעקבות הסכם ז’נבה.

מה צפויה להיות ההשפעה הישירה על צרפת, במקרה שבו הסנקציות יושעו?

בצרפת, תעשיית הרכב היא התעשיה העיקרית שתושפע מהשעיית סנקציות מסוימות. ראשית יהיה צורך לדון על כך במסגרת האיחוד האירופי ולראות אם יש הסכמה על השעיית חלק מהסנקציות. מדובר בצעדים שנקט האיחוד האירופי, ולכן יש צורך בהחלטה של כל המדינות החברות בו. בכוונתנו לנסות ולשכנען כי הסכם הביניים הוא אפקטיבי ויש בו כדי להוריד את המתח.

מסתבר כי שר החוץ האיראני, ג’ואד זריף, אמר כי הבנייה באראק נמשכת...

אני מפנה אתכם להסכם הביניים שנחתם בז’נבה וקיבל את הסכמת ממשלת איראן. הסכם זה מתייחס באופן ספציפי לכור באראק וקובע כי כל עבודה בו תיפסק.

פורסם ב 28/11/2013

חזרה