הצהרת דוברת משרד החוץ הצרפתי (פריז, 27 בדצמבר 2018)

ישראל/השטחים הפלסטיניים – התנחלויות

מועצת התכנון העליונה אישרה ב-24 וב-25 בדצמבר את בנייתם של 2191 יחידות דיור בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית.

צרפת מגנה החלטה זו התורמת להרחבת מפעל ההתנחלויות בגדה המערבית.

מפעל ההתנחלויות אינו עולה בקנה אחד עם החוק הבינלאומי כפי שנקבע בהחלטה 2334 של מועצת הביטחון של האו"ם. מפעל ההתנחלויות מלבה את המתח ומסכן ברוחו ובשטח את התנאים לפתרון שתי מדינות לשני עמים, שהוא הפתרון היחיד המסוגל להבטיח שלום צודק ובר קיימא בין ישראלים לפלסטינאים.

אנו קוראים לרשויות הישראליות לשקול מחדש את החלטות אלו.

פורסם ב 10/10/2019

חזרה