הצהרתו של שר החוץ, מר ז’אן-איב לה דריאן (פריז, 3 במאי 2018)

השטחים הפלסטינים

שאלה: נשיא הרשות הפלסטינית הכריז בנאומו מה-30 באפריל שהיהודים שחיו באירופה סבלו פרעות כל עשר עד חמש עשרה שנים במדינות מסוימות מהמאה האחת עשרה ועד השואה. הוא ציין שהשנאה ליהודים לא היתה קשורה לדתם אלא לפעילותם החברתית, שהבעיה שבה נתקלו היהודים באירופה נבעה מעיסוקם בהלוואה בריבית ובבנקים. יש לך תגובה להצהרות אלה?

תשובה: צרפת שותפה לרגשות העזים שעוררו דבריו של הנשיא עבאס. אנחנו מצרים על דבריו ורואים בהם דברים כוזבים, אומללים, ושאינם במקומם.

צרפת קוראת לכולם לפעול בדרכי שלום ודו-שיח כדי ליצור את התנאים ההכרחיים לשלום צודק בין הישראלים והפלסטינים. דבר זה מצריך מכל אחד מהצדדים להתבטא באחריות בציבור.

צרפת מזכירה את גינוייה התקיפים בכל הנוגע לאנטישמיות על כל צורותיה, וכן את נחישותה להילחם ללא הרף במגפה הזאת.

פורסם ב 03/05/2018

חזרה