הצהרתו של ז’אן-מארק ארו שר החוץ והפיתוח הבינלאומי (פריז, ה-28 בדצמבר 2016)

כמו מזכיר המדינה האמריקאי, גם צרפת משוכנעת בנחיצות ובדחיפות של הוצאתו לפועל של פתרון שתי המדינות.

ארצות הברית: תהליך השלום במזרח התיכון (28 בדצמבר 2016)

אני מצדיע לנאום המחויב והברור של ג’ון קרי לטובת השלום במזרח התיכון ופתרון שתי המדינות, ישראל ופלסטין, החיות זו לצד זו בשלום ובביטחון.
כמו מזכיר המדינה האמריקאי, גם צרפת משוכנעת בנחיצות ובדחיפות של הוצאתו לפועל של פתרון שתי המדינות. היות שגם צרפת הבחינה בשחיקתו של פתרון זה, היא פתחה ביוזמה ואירחה ביוני שעבר וועידה בינלאומית ראשונה, ותארח שוב את שותפיה בפריז ב-15 בינואר 2017.

רעיונות רבים שהביע קרי בנאומו הם תזכורות יעילות והכרחיות לקידום השלום באזור זה שעומד במבחנים כה רבים. כתמיד, צרפת נכונה לתרום את חלקה.

פורסם ב 29/12/2016

חזרה