הצהרתה של דוברת משרד החוץ הצרפתי (21.11.2017)

חיזבאללה

בתדריך היומי לעיתונאים, דוברת משרד החוץ הצרפתי ענתה היום על השאלה הבאה:

-חיזבאללה

שאלה:
הבית הלבן הדגיש בסוף השבוע את הצורך לעבוד עם בעלות בריתו על מנת להתמודד עם פעילותו המזיקה של חיזבאללה. האם אתם מיישרים קו?

תשובה:
דרישותיה של צרפת מהחיזבאללה ידועות היטב. בהתאם להחלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות, אנו מחכים שהחיזבאללה יפרוק את נשקו וינהג כמפלגה המכבדת את מלוא ריבונותה של המדינה הלבנונית. בנוסף, אנו מאמינים כי יציבותה של לבנון מצריכה מהחיזבאללה להתרחק ממתחים באזור. אנו סבורים אפוא כי מעורבותו של החיזבאללה במלחמה בסוריה היא מסוכנת. אנו מזכירים שהביטחון לאורך הקו הכחול בגבול לבנון-ישראל הוא בעדיפות עליונה עבורנו.

בשלב רגיש זה, אנו ממשיכים את הדיאלוג עם כל המפלגות הלבנוניות ומעודדים אותם להסכים על התפקוד התקין של מוסדות המדינה, שהוא החיוני ליציבותה של לבנון.

פורסם ב 21/11/2017

חזרה