הצהרתה של דוברת משרד החוץ הצרפתי (19/03/2018)

איש צוות טכני של הקונסוליה הצרפתית בירושלים נעצר על ידי הרשויות הישראליות בגין האשמות חמורות לחשד בסחר בנשק.

אנחנו מייחסים לפרשה הזאת חשיבות רבה. היות שמדובר במקרה שנדון בבית משפט ישראלי, אין אנו מגיבים עליו ואנחנו משגיחים שכלל זכויותיו של בן-ארצנו יכובדו.

בן-ארצנו זוכה להגנה קונסולרית מלאה ולביקורים מטעם שגרירותנו בתל אביב, גם של השגרירה עצמה.

אנחנו עומדים בקשר רציף עם משפחתו של בן-ארצנו ועם הרשויות הישראליות.

בנוסף, שר החוץ דרש לפתוח חקירה אדמיניסטרטיבית מידית במקום שהופקדה בידי המפקח הכללי במשרד החוץ. החקירה תאגד את כלל המידע העומד לרשותנו הנוגע לפרשה הזאת. מדובר גם בהסקת מסקנות שתאפשר לצוות עובדי הקונסוליה הכללית להמשיך בעבודתם החשובה בתנאים הטובים ביותר בנסיבות קשות.

פורסם ב 20/03/2018

חזרה