הצהרתה של דוברת המשרד לענייני אירופה והחוץ. פריז, ה-22 ביולי 2018

סוריה / תמיכה בקסדות הלבנות

הודות להתגייסות בינלאומית התאפשר לקבוצה מחברי הארגון ’הקסדות הלבנות’ ובני משפחותיהם לצאת היום מסוריה בשל איום על ביטחונם. צרפת לקחה חלק פעיל בפעולות שנקטו מספר שותפים לטובת המבצע ועל מנת לאפשר את הצלחתו.

קבוצה זאת של חברי "הקסדות הלבנות" ובני משפחותיהם נמצאים כרגע בירדן תחת אחריותה של נציבות האו"ם לפליטים והחלו בהליכים הנחוצים על מנת למקמם במדינה שלישית. צרפת מוכנה לתרום לליווים ולהגנתם של אנשים אלה ובני משפחותיהם.

צרפת התמידה בתמיכתה בארגון ’הקסדות הלבנות’ שחבריו המתנדבים מגויסים לשירותה של האוכלוסייה בסוריה במצבים הקשים ביותר. צרפת מוקירה את האומץ והמחויבות שהפגינו תמיד ושבגינו רבים מהם שילמו בחייהם.

פורסם ב 23/07/2018

חזרה