הצהרה שמסרו שרי החוץ של צרפת, גרמניה ואיטליה בבריסל, 22 ביולי 2014

"המהומות האנטישמיות, שיח השנאה נגד היהודים, התקיפות שבוצעו נגד יהודים ובתי כנסת – כל אלו לעולם לא יתקבלו בחברות האירופיות שלנו.

אנו מגנים במילים החריפות ביותר את ההצהרות, ההפגנות והתקיפות האנטישמיות שאירעו בארצותינו בימים האחרונים.

אנו מכבדים את זכות ההפגנה והמחאה ואת זכות הדיבור. עם זאת, נפעל בכל האמצעים המשפטיים אשר ברשותנו נגד אותם מעשים והצהרות שיש לראותם כאנטישמיים, כגזעניים או כקסנופוביים.

דבר, ובוודאי לא העימות הצבאי בין ישראל, החמאס ופלגים אסלאמיים רדיקליים נוספים, לא מצדיק את ביצוע העבירות הללו באירופה.

נעשה כל שבידינו, הן ביחד והן כל אחד בארצו, על מנת שאזרחינו יוכלו להמשיך לחיות בשלום ובביטחון".

פורסם ב 23/07/2014

חזרה