הצהרה של מר לורן פביוס, שר החוץ ופיתוח בינלאומי של צרפת - ניו יורק 01.10.2015.

ישיבה של הקוורטט המורחב

אני שמח שהקוורטט התרחב ל- P5, לשותפים המרכזיים ערבים ואירופאים, ולתורמים גדולים אחרים, כדי להעלות לדיון את תהליך השלום בין ישראל לפלסטין, כפי שייחלה צרפת.

ישיבה זאת אפשרה את האישור המחודש לדבקותה של הקהילה הבין לאומית בפתרון שתי המדינות, פתרון הנמצא בסכנה חמורה בשטח.

העלנו אמצעים שיש לנקוט על מנת להמריץ את הצדדים ללכת שוב בדרך של שיחות אמינות. הצעתי לעבוד לקראת שלוש מטרות:

- אמצעי אמון הנחוצים על מנת להשקיט את המתחים בשטח, בייחוד בנוגע לסטטוס קוו בעניין המקומות הקדושים בירושלים וההתנחלויות;

- תמיכה קולקטיבית בתהליך פיוס פנים-פלסטיני;

- הגדרת אמצעי המרצה וערבויות בינלאומיות אשר יתמכו בהסכם קבע, כמו החייאה מחדש של יוזמת השלום הערבית, קשרי המסחר עם האיחוד האירופי או הערבויות הביטחוניות.

צרפת מייחלת לכנס את המתכונת הזאת של דרג בכיר כדי לקדם את כל אחת מהנקודות וכדי להכין ישיבה מיניסטריאלית לעתיד.

פורסם ב 01/10/2015

חזרה