הצהרה משותפת של שרי החוץ של צרפת, גרמניה, מצרים וירדן

7 ביולי 2020

בתום ועידת וידיאו משותפת, הצהירו היום, ה-7 ביולי 2020, שרי החוץ של צרפת, גרמניה, מצרים וירדן:

" דנו במצב הנוכחי של תהליך השלום במזרח התיכון והשלכותיו האזוריות. אנו סבורים כי כל סיפוח של שטחים פלסטיניים שנכבשו מאז 1967 יהווה הפרה של החוק הבינלאומי ויסכן את יסודות תהליך השלום. לא נכיר בשינויים בקווי 1967 אשר לא הוסכמו על ידי שני הצדדים לסכסוך. אנו גם רואים כי החלטה כזו עשויה להיות בעלת השלכות חמורות על ביטחון האזור ויציבותו, ותהווה מכשול גדול למאמצים להשיג שלום צודק ומקיף. יכולות גם להיות לכך השלכות על היחסים עם ישראל. אנו מדגישים את מחויבותנו האיתנה לפתרון שתי המדינות המבוסס על החוק הבינלאומי והחלטות האו"ם הרלוונטיות. דנו כיצד לחדש דיאלוג פורה בין הצד הישראלי והפלסטיני ומציעים את תמיכתנו בכדי להקל על התקדמות המשא ומתן."

פורסם ב 07/07/2020

חזרה