הסכם צרפתי-אמריקאי לפיצוי חלק מקורבנות השואה – הודעה שנמסרה בתום ישיבת ממשלת צרפת

פריז, 8.4.2015

משרד החוץ והפיתוח הבינלאומי של צרפת הציג הצעת חוק לאישור ההסכם שנחתם בין ממשלת צרפת וממשלת ארצות הברית בדבר תשלום פיצויים לקורבנות השואה שנשלחו למחנות המוות מאדמת צרפת אך אינם כלולים במנגנוני הפיצוי הצרפתיים הקיימים.

ההסכם האמור, שאותו יתבקש הפרלמנט הצרפתי לאשר, נחתם בוושינגטון ב-8 בדצמבר 2014. הוא מהווה שלב נוסף במערך הפיצויים שהוקם בהדרגה על ידי צרפת על מנת לפצות את קורבנות הרדיפות האנטישמיות שאירעו בתקופת מלחמת העולם השניה.

ההסכם משלים את מערך הפיצויים הקיים, בפרט בכל הנוגע להסדרי קצבת הנכות מ-1948 לניצולי הטרנספורטים שיצאו מאדמת צרפת, הסדרים שלהם זכאים אזרחי צרפת וכן בעלי מספר אזרחויות נוספות, כפי שנקבע בהסכמים בילטרליים בין צרפת לאותן מדינות.

על פי ההסכם תוקם קרן של 60 מיליון דולר שתנוהל על ידי רשויות ארצות הברית. הקרן מיועדת לאזרחי ארצות הברית ולאזרחי מדינות אחרות שאינם מכוסים על ידי מנגוני פיצוי אחרים. הקרן תאפשר מתן פיצוי צודק ונגיש בקלות לבעלי הזכאות.

פורסם ב 15/04/2015

חזרה