הידעת ? עובדות על צרפת

PNG
סך הייצוא מצרפת לישראל הגיע בשנת 2013 ל-1.2 מיליארד אירו. מדובר בגידול נאה של 4.5% בהשוואה ל-2012, על אף ירידה של 8% ביבוא הישראלי הכללי.

להלן התפלגות היצוא הצרפתי לישראל לפי ענפים:

- מיכון תעשייתי וחקלאי (108 מיליון אירו)
- מוצרי מחשוב, אופטיקה ואלקטרוניקה (103מיליון אירו)
- מוצרי חשמל וכלי בית (100 מיליון אירו)
- מוצרי חקלאות ומזון (96 מיליון אירו)
- מוצרים פרמצבטיים (91 מיליון אירו)

היצוא הישראלי לצרפת הסתכם בשנת 2013 ב-1.1 מיליארד אירו.

פורסם ב 19/08/2014

חזרה