הזמנה ליום פתוח בבית הספר הישראלי-צרפתי ביום ו’ 20 בינואר 2017