הודעת הקונסוליה בנוגע לתורים

בימים אלה של משבר תברואתי איננו יכולים לקבוע פגישות חדשות. נבקש מכם להתחשב בבני ארצכם ולכבד את ההוראות הבאות:

- קיבעו פגישה אחת לאדם.

- שימו בראש סדר העדיפויות חידושי דרכון, ואך ורק דרכונים שפג תוקפם או שתוקפם עומד לפוג.

- אם יש בידיכם תעודת זהות תקפה, אל תבקשו חידשו דרכון במיידי.

- הגישו בקשה רק אם אתם חייבים לטוס בקרוב.

אל תקבעו פגישה עבור רישום או חידוש רישום במרשם האוכלוסין: עשו זאת באופן מקוון, באי-מייל או בדואר

פורסם ב 24/07/2020

חזרה