הודעת דובר משרד החוץ הצרפתי (26 ביולי 2016)

ישראל/השטחים הפלסטינים – הרחבת תכנית הבנייה בהתנחלות גילה

צרפת מגנה את חידוש תכניות הבנייה של 770 יחידות דיור מדרום להתנחלות גילה במזרח ירושלים.

החלטה זאת, בנוסף לשאר ההכרזות על הרחבת התנחלויות במזרח ירושלים מאז תחילת חודש יולי, הינה איתות שלילי חדש.

כפי שהדגיש דו"ח הקוורטט שפורסם בחודש יולי, הפיתוח המתמשך של התנחלויות - לא חוקיות בעיני החוק הבינלאומי - מהווה איום על פתרון שתי המדינות.

פורסם ב 27/07/2016

חזרה