הודעתו של נשיא הרפובליקה, פרנסואה הולנד. (12.06.2016ׁׂ(

נשיא הרפובליקה מגנה בזעזוע את הרצח שגרם למותם של עשרים איש ולפציעתם של כארבעים הלילה בפלורידה.
הוא מבטא את תמיכתה המלאה של צרפת ושל הצרפתים ברשויות ובעם האמריקאי באירוע הקשה הזה.

פורסם ב 14/06/2016

חזרה