הודעה שמסר שר החוץ של צרפת לורן פביוס בנוגע למצב ברצועת עזה

פריז, 4 באוגוסט 2014

כמה אנשים צריכים עוד להיהרג כדי שברצועת עזה ייפסקו מעשי הטבח – וכך בהחלט יש לקרוא למה שמתרחש שם. מסורת הידידות בין ישראל וצרפת היא רבת שנים, וזכותה של ישראל לביטחון היא מוחלטת, אולם זכות זו אינה מצדיקה הרג ילדים וטבח אזרחים. לחמאס יש כמובן אחריות עצומה לשרשרת אירועי הדמים, המשרתת בעיקר את הקיצונים, אולם אין בכך כדי להצדיק את מה שמזכ"ל האו"ם הגדיר כפשעים.

משום כך אנו תומכים בכינונה של הפסקת אש כפי שהציעה מצרים – ואף דורשים זאת. אנו מוכנים, כצרפתים וכאירופים, לסייע לכך באופן מעשי. משום כך גם הכרחי להגיע לפיתרון מדיני, פיתרון שהפרמטרים שלו ידועים. אני סבור כי על הקהילה הבינלאומית לכפות פיתרון זה, משום שחרף ניסיונות רבים מספור, שני הצדדים הוכיחו למרבה הצער כי הם אינם מסוגלים להשלים את המשא ומתן על פיתרון זה.

הפסקת אש, כפיית פיתרון שתי המדינות והבטחת ביטחונה של ישראל – אין דרך אחרת.

פורסם ב 05/08/2014

חזרה