הודעה שמסר שר החוץ לוראן פביוס, 24 ביוני 2014

אני מגנה בחריפות את התקריות אשר גרמו למותם של שני צעירים פלסטינים ב-22 ביוני בגדה המערבית במסגרת הפעולות שבוצעו בעקבות החטיפה - שהיא דבר שאין לקבלו - של שלושת הנערים הישראלים.

הגידול במספר התקריות האלימות הינו מטריד במיוחד. על רשויות ישראל לדאוג לכיבוד החוק הבינלאומי בכל הנוגע לשימוש פרופורציונלי בכוח, ולגלות איפוק על מנת להימנע מקורבנות נוספים.

פורסם ב 25/06/2014

חזרה