הודעה שמסר שר החוץ לוראן פביוס לאחר חתימת הסכם הביניים בין המעצמות ואיראן

ההסכם על הגרעין האיראני הוא צעד חשוב למען הביטחון והשלום. הוא מכיר בזכותה של איראן לגרעין אזרחי אך אוסר עליה כל ניסיון להשיג לנשק גרעיני.

יהיה צורך לעקוב בזהירות אחרי ביצוע התחייבויותיה של איראן. השיחות היו ארוכות וקשות, מפני שמטרתנו הייתה להגיע להסכם יציב ועמיד.

פורסם ב 26/11/2013

חזרה