הודעה לעיתונות - שגרירות צרפת בישראל (03/02/2017)

ירידה חדה בגילויי האנטישמיות בצרפת ב-2016

שר הפנים, ברונו לה רו, הציג לאחרונה את תוצאות תכנית הפעולה בנרחבת שהושקה באפריל 2015 על ידי ממשלת צרפת על מנת להילחם בגזענות, באנטישמיות ובאופן כללי בכל צורה של הפלייה ובמתקפות הקשורות למוצא או דת.

בתכנית פעולה ייחודית זאת הושקעו 100 מיליון אירו והיא נוגעת לכל מחלקות שירותי המדינה ובייחוד למחלקות משרד הפנים. את התכנית ישמה המשלחת הבין-משרדית למלחמה בגזענות, באנטישמיות ובשנאת להט"בים (DILCRAH) תחת ניהולו של ז’יל קלברול. במסגרת התכנית ומזה שנתיים, הרשויות בצרפת הצליחו להקטין את מספרי גילויי השנאה, כולל אלה שבאינטרנט, ובמקביל להנחיל את ערכי הרפובליקה.

התוצאות הראשונות של התכנית הן חיוביות. ב-2016 נרשמה ירידה משמעותית של 45% בסך כל הקטגוריות (גזענות, אנטישמיות, אנטי מוסלמים ופגיעות במרכזי דת).
ביתר פירוט, גילויים בעלי אופי גזעני (כלומר המכוונים לאנשים או קבוצות בגלל הזהות האתנית האמתית או המשוערת שלהם) פחתו ב-24%.

הירידה היותר חדה נוגעת לגילויי אנטישמיות אשר פחתו בכ-59% ב-2016. ב-2016 נרשמו 335 גילויים אנטישמיים לעומת יותר מ-800 ב-2015.

כמו כן, המספרים של 2016 מראים ירידה חדה מאוד הנוגעת לגילויים אנטי מוסלמיים שאכן פחתו בכ-58%. החל ב- 2015 נרשמה עלייה חדה בגילויים האנטי מוסלמיים, אחרי פיגועי ינואר ונובמבר (429).

"המספרים מעודדים – אבל אין זה אומר שאנחנו יכולים להפסיק לעמוד על המשמר. להפך, המאבק באנטישמיות על כל גילוייה עומדת באופן מוחלט בראש סדר העדיפויות, כמו המאבק בגזענות, בגילויים האנטי מוסלמיים והאנטי נוצריים", אמר ברונו לה רו והוסיף: " לעולם לא נפסיק לנקוט במשנה זהירות. לעולם לא נסבול אף לא את האיום, המתקפה הגזענית האנטישמית, האנטי מוסלמית או אנטי נוצרית הקטנים ביותר".

השר גם ציין שננקטים אמצעים נוספים שיאפשרו להקל ולהאיץ בטיפול תלונות נגד גילויים בעלי אופי גזעני, אנטישמי או הפלייתי, ושיפורים חוקתיים מאפשרים להגדיר ולטפל בגילויים כאלה. בנוגע לתכנית חשובה נוספת למאבק בגילויי שנאה באינטרנט אמר השר שהיא "מהווה ציר הכרחי לבלימת הפצת הגזענות וחוסר הסובלנות".

פורסם ב 03/02/2017

חזרה