דובר משרד החוץ הצרפתי משיב לשאלת עיתונאי בנושא כוונת ישראל לבנות במזרח ירושלים

מתוך הודעת דובר משרד החוץ של צרפת, 28.10.14

שאלת עיתונאי: ראש ממשלת ישראל אמר אתמול שבכוונתו להאיץ את הפרויקט לבניית אלף יחידות דיור בגדה המערבית. מהי תגובתכם לדברים? צרפת דיברה על כך שאם ישראל תמשיך בתוכניתה זו, יהיו לכך השלכות. ומה סטטוס הטיפול בנושא ברמת האיחוד האירופי?

תשובת הדובר: עמדתנו בנושא קבועה. שר החוץ של צרפת התבטא ב-2 באוקטובר בצורה ברורה מאוד ביחס לתוכנית להקמת התנחלות חדשה במזרח ירושלים. אני מפנה אותך אם כן לדבריו אלו. באשר לאיחוד האירופי - הוא ממשיך לקיים דיונים בנושא. העדיפות נתונה היום לחידוש תהליך השלום. זהו היעד שלמען השגתו עלינו לפעול. רק פיתרון שיושג במשא ומתן יוכל להביא לקץ הסכסוך.

פורסם ב 29/10/2014

חזרה