גירושין

לקונסוליה הכללית של צרפת בתל אביב אין סמכות לרשום גירושין שהתבצעו בישראל.
על מנת שהגירושין יוכרו על ידי רשויות צרפת, על נציג הפרקליטות (Procureur de la République) הצרפתית שהדבר בתחום סמכותו לאמת את תוקף פסק הדין הישראלי של הגירושין.
לאחר מכן ניתן יהיה לעדכן את מסמכי מרשם האוכלוסין הצרפתי שלכם (תעודת לידה, תעודת נישואין, "חוברת המשפחה" [livret de famille]).

רשימת המסמכים בעברית

אם הנישואין נערכו מחוץ לצרפת: (...)

אם הנישואין נערכו מחוץ לצרפת: יש לשלוח את המסמכים לנציג הפרקליטות בנאנט, בכתובת: Procureur de la République de Nantes, service civil du parquet, Quai François Mitterrand, 44921 Nantes cedex 9.

אם הנישואין נערכו בצרפת

אם הנישואין נערכו בצרפת יש לשלוח את המסמכים לנציג הפרקליטות
בבית משפט השלום (Tribunal de Grande Instance) במקום שבו נערכו הנישואין (כתובות בתי משפט השלום בצרפת).
ניתן לקבוע תור בקונסוליה הכללית של צרפת בתל אביב כדי לוודא שיש לכם כל המסמכים הדרושים.

פורסם ב 29/10/2019

חזרה