גביע העולם ברוגבי העשירי יערך בצרפת בין ה-8 בספטמבר ל-21 באוקטובר 2023. [fr]

JPEG

גביע העולם ברוגבי הסתיים ביפן ב-2 בנובמבר 2019 עם ניצחונה של דרום אפריקה. ב-2023 צרפת נבחרה לארח את המפגש הספורטיבי הבינלאומי החשוב זה.

גביע העולם ברוגבי העשירי יערך בצרפת בין ה-8 בספטמבר ל-21 באוקטובר 2023.

שש מאות שחקנים, המשתייכים לשישים קבוצות, יתמודדו במשך ארבעים וחמישה יום ביותר מעשר ערים. יותר מ-2.5 מיליון כרטיסים ימכרו לארבעים ושמונה משחקים. צרפת מצפה לבואם של יותר מ-45.000 מבקרים מכל העולם כדי לחגוג את חג הרוגבי העולמי.

ב-2023 נציין גם מאתיים שנה להכרתו של הרוגבי כענף ספורט.

הועד המארגן של גביע העולם 2023 מעוניין שערכי הרוגבי: כבוד, הצטיינות ועשייה למען הכלל, יבואו לידי ביטוי גם מחוץ למגרש. לחיות על פי ערכי הרוגבי זה לדרוש שהדברים שבהם אנו מאמינים ידריכו את מעשינו, זה לא לוותר אף פעם למרות הקשיים, זה להגדיל את הישגינו בזכות הקבוצה.

גביע העולם ברוגבי נערך ברוח איכות הסביבה ואחריות חברתית הבאה לידי ביטוי בכתב אמנה הכולל 15 התחייבויות בתחום הספוט למען הסביבה, שעליה חתומים משרד ספורט, ה-WWF והועד המארגן של משחקי גביע העולם ברוגבי 2023.

פורסם ב 06/11/2019

חזרה