אמש, בבית שגריר צרפת בישראל: ערב לציון תחילת שנת הפעילות של עמותת Israel Accueil [fr]

Réception de rentrée de l'association Israël Accueil à la Résidence de France - JPEG

עמותת Israël Accueil ציינה את תחילת השנה במעון השגריר ובנוכחותו. מטרת העמותה
לקדם יחסים פנים קהילתיים בקרב דוברי הצרפתית ועם תושבי כל הארץ באמצעות מפגשים, פעילויות, מסיבות

ובילויים. התכנית לחודש נובמבר מגוונת ביותר ומציעה: ביקורים, מפגשים עם אמנים, סדנאות שונות ועוד

פורסם ב 12/11/2019

חזרה