אם אתם גרים מחוץ לצרפת, תוכלו להירשם למרשם העולמי... [fr]

אם אתם גרים מחוץ לצרפת, תוכלו להירשם למרשם העולמי של אזרחי צרפת החיים מחוץ לצרפת (Registre mondial des Français établis hors de France). הרישום יפשט עבורכם את ההליכים כאשר תזדקקו לשירותינו.


PNG

במה מדובר?

אם אתם מתגוררים בישראל לתקופה העולה על 6 חודשים, אתם מוזמנים להירשם למרשם העולמי של אזרחי צרפת החיים מחוץ לצרפת.

הרישום יאפשר לנו לשלוח לכם מידע (מועדי בחירות, הודעות ביטחוניות, אירועים) וליצור קשר עם קרוביכם במקרה חירום.

הרישום מפשט את הביצוע השל הליכים מסוימים:

 • בקשת מסמכי זהות (דרכון, תעודת זהות צרפתית)
 • בקשת מלגה עבור ילדיכם הרשומים למוסד לימודים צרפתי
 • רישום במרשם הבוחרים הקונסולרי
 • השתתפות במפקד לקראת השתתפות ב"יום ההגנה והאזרחות" (Journée défense et citoyenneté)
 • תעריפים מופחתים לאימות מסמכים ולאישור העתקים נאמנים למקור

רישום בפעם הראשונה

כל שעליכם לעשות הוא למלא את טופס הרישום באינטרנט ולסרוק את המסמכים הבאים, עבורכם ועבור ילדיכם הקטינים:

 • תעודת זהות או דרכון צרפתיים בתוקף, או שתוקפם פג במהלך השנתיים האחרונות
 • מסמך המוכיח כי אתם מתגוררים בשטח השיפוט של הקונסוליה (חשבונות, חוזה שכירות, תעודת זהות ישראלית)
 • תמונת פספורט

המרשם העולמי של אזרחי צרפת החיים מחוץ לצרפת – רישום קונסולרי באתר service-public.fr.

לאחר שנאמת את הרשמתכם יישמרו אישור ההרשמה ותעודת הרישום הקונסולרי בתיקיית המסמכים שלכם ב-service-public.fr ותוכלו להדפיסם בכל פעם שתזדקקו להם.

מי שאין לו חיבור לאינטרנט יכול להירשם באמצעות מילוי טופס וצירוף צילומים של המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות או דרכון צרפתיים בתוקף, או שתוקפם פג במהלך השנתיים האחרונות
 • מסמך המוכיח כי אתם מתגוררים בשטח השיפוט של הקונסוליה (חשבונות, חוזה שכירות, תעודת זהות ישראלית)
 • תמונת פספורט

את המסמכים אתם מתבקשים:

בניין מגדלור
רח’ בן יהודה 1/3
ת.ד. 26126
תל אביב 6380101

עדכון פרטים במהלך שהייתכם מחוץ לצרפת

אם אתם כבר רשומים במרשם העולמי של אזרחי צרפת החיים מחוץ לצרפת, באפשרותכם לבדוק בכל עת את הנתונים הנוגעים לכם ולעדכנם באתר service-public.fr.

 • פרטיכם האישיים
 • מצבכם המשפחתי
 • סטטוס רישום בפנקסי הבוחרים
 • נתוני אבטחה

לאחר כל עדכון של הנתונים, אישור ההרשמה ותעודת הרישום הקונסולרי יתעדכנו ויישמרו בתיקיית המסמכים שלכם באתר service-public.fr.

תוכלו להדפיס מסמכים אלו בכל פעם שתזדקקו להם.

חידוש הרישום

שלושה חודשים לפני פקיעת תוקף הרישום הקונסולרי שלכם תקבלו הודעת דוא"ל המזמינה אתכם לחדשו.
בנוסף תוכלו לבחור להאריך את משך הרישום בכל עת (מוגבל ל-5 שנים).

חידוש הרישום הקונסולרי

פורסם ב 17/12/2019

חזרה