איך נבחר/ת נשיא/ת הרפובליקה הצרפתית?

כל חמש שנים אזרחי צרפת בוחרים את הנשיא/ה שלהן/ם

מי יכול לבחור?

הנשיא/ה נבחרים בבחירות כלליות וישירות:
כלליות: כל אזרחי צרפת מעל גיל 18 יכולים להצביע, בין אם הם חיים בצרפת או מחוצה לה.
ישירות: קולות הבוחרים ניתנים ישירות למועמדות/ים.

מהם השלבים המרכזיים בבחירות?

7 שבועות לפני יום הבחירות / 21 במארס

פרסום הרשימה הרשמית של המועמדות/ים
כדי להיות מועמד/ת באופן רשמי צריך, בין שאר התנאים, להשיג לפחות 500 "תומכים" מבין נבחרי הציבור (ראשי ערים, חברי פרלמט וכד’)

4 שבועות לפני יום הבחירות / 10 באפריל

תחילת מערכת הבחירות הרשמית.
- ההוצאות הפיננסיות מוגבלות בתקרה ומנוטרות על ידי וועדה.
- לאחר תחילת מערכת הבחירות הרשמית, יש להקפיד על חלוקת זמן המסך והרדיו בכלי התקשורת האלקטרוניים באופן שווה בין המועמדות/ים.

שבועיים לפני יום הבחירות / 23 באפריל

סיבוב הבחירות הראשון*
אזרחי צרפת מצביעים: אם אף מועמד/ת לא מקבל 50% מהקולות, יתקיים סיבוב בחירות שני.

יום הבחירות / 7 במאי

סיבוב הבחירות השני*
רק שני המועמדות/ים שקיבלו את רוב הקולות יכולות/ים להתמודד בסיבוב הבחירות ה שני. מי שיקבל את רוב המוחלט של הקולות הוא הנבחר/ת. פתקים לבנים או פסולים אינם נספרים.
הנשיא/ה נבחר/ת רק לאחר הכרזת תוצאות הבחירות על ידי מועצת החוקה, עשרה ימים לאחר יום הבחירות.
הכהונה היא בת חמש שנים ואפשר לחדש אותה פעם אחת בלבד.

*ביבשת אמריקה הסיבוב הראשון והשני נערכים יום קודם לכן.

PNG

פורסם ב 14/04/2017

חזרה